Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Schroegera 72).

     Komisja Weryfikacyjna postanowieniem z 21 września 2017 r. wszczęła z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie o sygn. akt R 7/17 dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 1 lutego 2016 r. w przedmiocie ustanowienia na 99 lat prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Schroegera 72.

     Decyzją z 14 maja 2018 r. o sygn. akt III R 17/17 Komisja Weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy, odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz nakazała Miastu Stołecznemu Warszawa przejęcie zarządu nieruchomością.

     W uzasadnieniu decyzji Komisja Weryfikacyjna wskazała na rażące naruszenie prawdy obiektywnej przez Prezydenta m.st. Warszawy poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntu w chwili złożenia wniosku dekretowego oraz rażące naruszenie prawa poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania. Ponadto Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, iż przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym - nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości.

     W dniu 9 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym złożonym w dniu 8 stycznia 2020 r. przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu.

Następny termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2020
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  09-01-2020 13:27
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  09-01-2020 13:29
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3811
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl