Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.


                     Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.


 PDFI Informacje wstępne (81,50KB)

 PDFII Wpływ skarg (71,97KB)

 III POSTĘPOWANIE SĄDOWE
 PDFIII 1 Wstęp (107,85KB)
 PDFIII 2 Postępowanie mediacyjne i uproszczone (72,48KB)
 PDFIII 3 Zagadnienia związane z prawem pomocy (119,69KB)
 PDFIII 4 Skargi kasacyjne (51,41KB)
 PDFIII 5 Grzywny (48,18KB)
 PDFIII 6 Wystapienie w trybie art. 155 paragraf 1 p.p.s.a. (96,42KB)
 PDFIII 7 Pytania prawne do Trybunalu Konstytucyjnego (76,45KB)

 IV ORZECZNICTWO WSA - ZAGADNIENIA WYBRANE
 PDFIV 1 Sprawy z zakresu gospodarki mieniem (97,44KB)
 PDFIV 2 Sprawy z zakresu edukacji (65,97KB)
 PDFIV 3 Sprawy z zakresu stosunków służbowych i stosunków pracy (116,89KB)
 PDFIV 4 Sprawy mieszkaniowe (61,11KB)
 PDFIV 5 Sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony (78,37KB)
 PDFIV 6 Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego (91,86KB)
 PDFIV 7 Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia (53,21KB)
 PDFIV 8 Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych (98,35KB)
 PDFIV 9 Sprawy z zakresu dostepu do informacji publicznej (84,00KB)
 PDFIV 10 Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (225,04KB)
 PDFIV 11 Sprawy z zakresu ewidencji ludności i obywatelstwa (96,65KB)
 PDFIV 12 Sprawy z zakresu gospodarki wodnej (60,12KB)
 PDFIV 13 Sprawy z zakresu geodezji i kartografii (61,10KB)
 PDFIV 14 Sprawy z zakresu ochrony środowiska (102,53KB)
 PDFIV 15 Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (109,52KB)
 PDFIV 16 Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa (83,52KB)
 PDFIV 17 Sprawy z zakresu przejecia mienia (91,18KB)
 PDFIV 18 Sprawy cudzoziemcow repatraiantow nabycia nieruchomosci przez cudzoziemcow (84,35KB)
 PDFIV 19 Sprawy z zakresu cła (71,34KB)
 PDFIV 20 Sprawy dotyczace środkow publicznych (104,47KB)
 PDFIV 21 Spr subwencji unijnych funduszy strukturalnych i regulacji rynkow branzowych (97,45KB)
 PDFIV 22 Sprawy z zakresu drog kolei lotnictwa i żeglugi (89,53KB)
 PDFIV 23 Sprawy z zakresu dzialalności gospodarczej (96,49KB)
 PDFIV 24 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (58,22KB)
 PDFIV 25 Sprawy z zakresu energetyki i atomistyki (59,18KB)
 PDFIV 26 Sprawy dotyczace uprawnień do wykonywania określonych czyności i zajęć (93,97KB)
 PDFIV 27 Sprawy z zakresu telemediów (64,32KB)
 PDFIV 28 Sprawy z zakresu broni i materiałów wybuchowych (80,20KB)
 PDFIV 29 Sprawy dotyczace kultury fizycznej (72,39KB)
 PDFIV 30 Sprawy z zakresu kapitalu i bankowości (82,09KB)
 PDFIV 31 Sprawy z zakresu wlasności przemysłowej (87,72KB)
 PDFIV 32 Sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych (86,14KB)
 PDFIV 33 Sprawy oznaczone symbolem 645 jako inne sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi (82,36KB)
 PDFIV 34 Sprawy z zakresu budownictwa (101,83KB)
 PDFIV 35 Sprawy z zakresu zdrowia (92,87KB)
 PDFIV 36 Sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych (88,05KB)

 V DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA SĄDU
 
 PDFV 1 Wydział Informacji Sądowej (101,95KB)
 PDFV 2 Szkolenia sędziow (83,70KB)

                 PDFTabela 1 A.Ruch spraw (44,83KB)
                 PDFTabela 2  Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Warszawie w roku 2008 (65,13KB)
                 PDFTabela 3 Wpływ skarg na bezczynność organów administracji według rodzajów spraw do WSA w Warszawie w roku 2008 (65,16KB)
                 PDFTabela 4 Załatwienia w postępowaniu mediacyjnym.pdf (30,64KB)
                 PDFTabela 5 Inne niz wykazane w dziale 1 i 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi... (54,62KB)
                 PDFTabela 6 Sprawy niezałatwione (47,82KB)
                 PDFTabela 7 Prawo pomocy - wnioski zarejestrowane w repertorium SO oraz wnioski w toku pstępowania (67,00KB)
                 PDFTabela 8 Terminowość załatwiania spraw (71,39KB)
                 PDFTabela 9 Załatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów, centralnych organówadministracji rządowej i innych naczelnych organów (86,77KB)
                 PDFTabela 10 Zalatwione wyrokiem skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych (83,47KB)
 

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2009-04-14
Metryczka
  • opublikowano:
    14-04-2009 13:01
    przez: Tomasz Gaj
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl