Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019  r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. (Dz. U. z  2019 poz. 2004) posiada zbędne składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.
      Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 15 października  2019 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

      Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 października  2019  r. (Dz. U. z  2019 poz. 2004). O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

      Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału Administracyjno –Gospodarczego :
Łukasz Doleżyński tel. 22 5537863, e-mail  lukasz.dolezynski@warszawa.wsa.gov.pl

      Szczegółowy wykaz zbędnego składników majątku ruchomego zawiera  załącznik nr 1.

      XLSXZałącznik nr 1 - wykaz skladników majatku do nieodpłatnego przekazania.xlsx (22,11KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  12-11-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  12-11-2019 13:43
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2891
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl