Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2007r.

Informacja o działalności
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w 2007r.

PDFI INFORMACJE WSTĘPNE.pdf (59,61KB)

PDFII WPŁYW SKARG.pdf (46,35KB)

III POSTĘPOWANIE SĄDOWE
PDFIII 1. Wstęp.pdf (65,34KB)
PDFIII 2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone.pdf (49,51KB)
PDFIII 3. Zagadnienia związane z prawem pomocy.pdf (76,29KB)
PDFIII 4. Skargi kasacyjne.pdf (48,17KB)
PDFIII 5. Grzywny.pdf (53,30KB)
PDFIII 6. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego.pdf (67,52KB)

PDFIV ORZECZNICTWO WSA.pdf (42,69KB)
PDFIV 1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem.pdf (105,44KB)
PDFIV 2. Sprawy z zakresu komunalizacji mienia.pdf (85,97KB)
PDFIV 3. Sprawy z zakresu edukacji.pdf (96,36KB)
PDFIV 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń.pdf (95,20KB)
PDFIV 5. Sprawy z zakresu kościołów i związków wyznaniowych.pdf (77,86KB)
PDFIV 6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.pdf (84,64KB)
PDFIV 7. Sprawy z zakresu kultury i sztuki_.pdf (85,08KB)
PDFIV 8. Sprawy z zakresu postepowania egzekucyjnego.pdf (63,28KB)
PDFIV 9. Spr dot uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego.pdf (84,62KB)
PDFIV 10, Sprawy z zakresu stosunków służbowych i stosunków pracy.pdf (192,25KB)
PDFIV 11. Sprawy mieszkaniowe.pdf (141,82KB)
PDFIV 12. Sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony.pdf (124,65KB)
PDFIV 13. Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego.pdf (121,26KB)
PDFIV 14. Sprawy z akresu bezrobocia i zatrudnienia.pdf (178,99KB)
PDFIV 15. Sprawy z zakresu ochrony danych osobwych.pdf (111,14KB)
PDFIV 16. Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej.pdf (112,44KB)
PDFIV 17. Sprawy z zakresu świadczeń w drodze wyjątku.pdf (90,20KB)
PDFIV 18. Sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych.pdf (275,97KB)
PDFIV 19. Spr. z zakr. ewidencji ludnosci obywatelstwa paszportow.pdf (120,00KB)
PDFIV 20. Sprawy z zakresu gospodarki wodnej.pdf (80,74KB)
PDFIV 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii.pdf (93,99KB)
PDFIV 22. Sprawy z zakresu ochrony srodowiska.pdf (130,39KB)
PDFIV 23. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.pdf (131,51KB)
PDFIV 24. Sprawy z zakresu rolnictwa i lesnictwa.pdf (93,40KB)
PDFIV 25. Sprawy z zakresu przejecia mienia.pdf (98,73KB)
PDFIV 26. Spr. oznaczone symb. 645 jako inne sprawy nieobjete symb. 601_644 oraz 646_652.pdf (96,01KB)
PDFIV 27. Spr. dotycz. cudzoziemcow repatriantow_nabycia nieruchom. przez cudzoziemcow.pdf (162,38KB)
PDFIV 28. Sprawy z zakresu cla.pdf (93,79KB)
PDFIV 29. Spr. dot. kombatantow i swiadczen z tytulu pracy przymusowej.pdf (78,33KB)
PDFIV 30. Spr. dot. srodkow publicznych_o symbolu 653.pdf (106,02KB)
PDFIV 31. Spr. z zakresu drog kolei lotnictwa zeglugi.pdf (109,59KB)
PDFIV 32. Sprawy z zakresu dzialalnosci gospodarczej.pdf (112,18KB)
PDFIV 33. Sprawy z zakresu geologii i gornictwa.pdf (79,17KB)
PDFIV 34. Sprawy z zakresu energetyki.pdf (83,26KB)
PDFIV 35. Sprawy z zakresu czynnosci i zajecia.pdf (106,17KB)
PDFIV 36. Sprawy z zakresu ubezpieczen majatkowych.pdf (82,86KB)
PDFIV 37. Sprawy z zakresu jakosci.pdf (75,67KB)
PDFIV 38. Sprawy z zakresu telemediow.pdf (88,05KB)
PDFIV 39. Sprawy z zakresu broni i materialow wybuchowych.pdf (80,87KB)
PDFIV 40. Sprawy z zakresu kultury fizycznej.pdf (77,84KB)
PDFIV 41. Sprawy z zakresu kapitału i bankowosci.pdf (84,73KB)
PDFIV 42. sprawy z zakresu wlasnosci przemyslowej.pdf (161,29KB)
PDFIV 43. Sprawy z zakresu funduszy emerytalnych.pdf (75,49KB)
PDFIV 44. Sprawy z zakresu budownictwa.pdf (78,71KB)
PDFIV 45. Sprawy z zakresu zdrowia.pdf (93,02KB)
PDFIV 46. Sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych.pdf (60,11KB)

V DZIAŁALNOŚĆ POZAORZECZNICZA
PDFV 1. Wystapienia w trybie art. 155 par. 1 ppsa.pdf (133,21KB)
PDFV 2. Wydzial Informacji Sadowej.pdf (80,67KB)
PDFV 3. Szkolenia sedziow.pdf (60,31KB)
PDFVI UWAGI KOŃCOWE.pdf (47,93KB)

PDFTabele.pdf (149,46KB)

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2008.06.20)
Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2008 14:10
    przez: Tomasz Gaj
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl