Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/61/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 08.11.2019 r. do godz. 11.00  15.11.2019 r. godz. 11.00

Dostawa prasy codziennej oraz czasopism dla WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-61-2019.pdf (525,19KB)

PDFwzór umowy dostawa prasy 2020 - wersja 1.1. z dn. 05.11.2019.pdf (286,26KB) obowiązujący

XLSXKosztorys prasa 2020 - załącznik nr 1.xlsx (18,15KB) 

 XLSXKosztorys prasa 2020 - załącznik nr 1 wersja 1.1 z dn. 05.11.2019.xlsx (18,17KB) 

XLSXKosztorys prasa 2020 - załącznik nr 1 wersja 1.2 z dn. 12.11.2019.xlsx (18,22KB) obowiązujący

DOCXFORMULARZ OFERTOWY wersja edyt..docx (46,40KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 05.11.2019 r. o godz. 11.00


Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa prasy codziennej dla  WSA w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/61/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytania z dnia 03.11.2019 r.

Pytanie 1 

Z dniem 1 listopada 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 zawartą  w Dzienniku Ustaw poz. 1751 zmianie ulegają stawki podatku VAT na czasopisma. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z pytaniem, czy przy sporządzaniu oferty mamy nadal posługiwać się podanymi przez Państwa stawkami podatku VAT w formularzu oferty załącznik nr 1, czy zostaną one zmienione na stawkę podatku VAT dla wszystkich tytułów w wysokości 8%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia kosztorys ofertowy poprawiając stawkę Vat na 8 %. Obowiązuje Kosztorys wersja 1.1 z dnia 05.11.2019r.

XLSXKosztorys prasa 2020 - załącznik nr 1 wersja 1.1 z dn. 05.11.2019.xlsx (18,17KB)  Obowiązuje wersja 1.2 z dnia 12.11.2019r

Pytanie  2 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy dotyczy regulowania wynagrodzenia przez Zamawiającego (paragraf 2 punkt 2). Proponujemy zmianę zapisu zamiast 1/12 wynagrodzenia na faktycznie dostarczoną prasę w danym miesiącu. Swoją prośbę argumentuję tym, że w każdym miesiącu jest różna ilość dni w których ukazują się gazety, po prostu miesiąc nie jest równy kolejnemu miesiącowi, ponadto w Państwa zamówieniu są kwartalniki oraz dwumiesięczniki, które jak sama nazwa cykliczności wskazuje, nie ukazują się w każdym miesiącu, dlatego rozliczanie dostaw jako 1/12 jest bardzo utrudnione.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wniosek i zmienia zapisy § 2 wzoru umowy. Obowiązuje wzór umowy wersja 1.1 z dnia 05.11.2019 r.

PDFwzór umowy dostawa prasy 2020 - wersja 1.1. z dn. 05.11.2019.pdf (286,26KB)

Pytanie 3 z dn. 05.11.2019 r.

Wydawca Prawa Europejskiego w Praktyce poinformował nas, że czasopismo zostało zawieszone. Zwracam się z prośbą o wykreślenie z formularza cenowego (poz. 32).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykreśla z kosztorysu poz. 32 Prawo Europejskie w praktyce. Zamawiający wymaga, aby nie wypełniać poz. 32 kosztorysu wersja 1.1 z dnia 05.11.2019 r. 1.2 z dnia 12.11.2019 r.

Pytanie 4 z dn. 08.11.2019 r.

Wydawca poinformował, że tytuł Wiadomości Urzędu Patentowego od 2020 będzie dostępny jedynie na stronie internetowej, za darmo. W związku z tym proszę o wykreślenie tego tytułu z Formularza Ofertowego (poz. 47).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykreśla z kosztorysu poz. 47 Wiadomości Urzędu Patentowego. Zamawiający wymaga, aby nie wypełniać poz. 47 kosztorysu wersja 1.1 z dnia 05.11.2019 r. 1.2 z dnia 12.11.2019 r.

Pytanie 5 z dn. 12.11.2019 r.

Ilość wydań Dziennika Gazety Prawnej w roku 2020 wynosi 255 (w formularzu 252), a Gazety Wyborczej wynosi 305 (w formularzu 302). Uprzejmie proszę o zaktualizowanie formularza.

Zamawiający informuje, że poprawił ilości w kosztorysie. Obowiązuje Kosztorys wersja 1.2 z dnia 12.11.2019r.

XLSXKosztorys prasa 2020 - załącznik nr 1 wersja 1.2 z dn. 12.11.2019.xlsx (18,22KB) obowiązujący

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień  zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiotu  zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2019r. do godz. 11.00.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-61-2019.pdf (161,09KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  28-10-2019 10:11
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  18-11-2019 14:11
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3453
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl