Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/53/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 10.10.2019 r. do godz. 11.00

Dostawa opraw oświetleniowych  dla  WSA w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-53-2019.pdf (459,14KB)

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 2 WSA-ZP-BA-53-2019.docx (24,87KB)          Formularz uchylony (nieobowiązujący) 

DOCXformularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-wsa-zp-ba-53-2019 wer. 1.1..docx (25,25KB)      Formularz obowiązujący 

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 07.10.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Sprostowanie treści zapytania ofertowego.

Tekst, który podlega sprostowaniu:

 1. Klauzula I ust. 1 zapytania ofertowego - zamiast:

„1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 36W OPAL biały nr katalogowy PXF Lighting – PX3733008”

powinno być:

„1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 24W OPAL nr katalogowy PX3733008”

 1. § 1 ust. 1 Wzoru Umowy - zamiast:

„1.  Przedmiotem umowy jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 36W OPAL biały nr katalogowy PXF Lighting – PX3733008.”

powinno być:

„1.  Przedmiotem umowy jest dostawa 38 opraw oświetleniowych typu Pisa LED 622x622 24W OPAL nr katalogowy PX3733008”

 1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - zamiast:

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/=/3/*/4/

1

Oprawy oświetleniowe typ Pisa LED 622x622 36W OPAL biały nr katalogowy PXF Lighting – PX3733008

38

……………………..

………………….

 

powinno być:

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/=/3/*/4/

1

Oprawy oświetleniowe typ

PISA LED 622x622 24W OPAL

nr katalogowy PX3733008  

38

……………………..

………………….

W konsekwencji powyższego Zamawiający uchyla dotychczasową treść „Formularza ofertowego” stanowiącego - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego a w miejsce uchylonego Załącznika wprowadza: Załącznik Nr 2 wer. 1.1. do zapytania ofertowego, który załącza się. 

Modyfikacje zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią postępowania. Modyfikacje zapytania ofertowego należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


PDFInformacja o wyborze oferty WSA-ZP-BA-53-2019.pdf (185,79KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  02-10-2019 13:03
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  14-10-2019 12:54
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2956
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl