Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25)

W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 975/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 15/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),
 • I SA/Wa 972/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14a/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),
 • I SA/Wa 973/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14b/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25),
 • I SA/Wa 974/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14c/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) oraz
 • I SA/Wa 976/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 12/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25).

W sprawach tych zostały złożone, przez Miasto Stołeczne Warszawa, wnioski o zawieszenie postępowań do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na skutek złożonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu aktu oskarżenia.

Sąd postanowił w dniu dzisiejszym rozprawy odroczyć oraz zwrócić się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu o nadesłanie wskazanego aktu oskarżenia. Po jego otrzymaniu sprawy zostaną skierowane na posiedzenie niejawne w celu rozpoznania wniosków o zawieszenie postępowań.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-09-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  25-09-2019 15:42
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3285
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl