Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/50/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 04.10.2019 r. do godz. 11.00

Usługa czyszczenia kanałów wentylacyjnych  budynku  WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-50-2019.pdf (563,01KB)

DOCXformularz i załączniki wer. edytowalna WSA-ZP-BA-50-2019.docx (63,28KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 01.10.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


WYJAŚNIENIA MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                      Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: „Usługa czyszczenia kanałów wentylacyjnych budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4"- SPRAWA WSA/ZP/BA/50/2019 - udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1.

Na jakiej podstawie wymagają Państwo posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej, jeżeli osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie będą miały kontaktu z żywnością?  Posiadanie takich uprawnień w tym przypadku jest bezpodstawne.

Odpowiedź.

Zamawiający uwzględnia zastrzeżenia i uchyla zapis z warunku udziału z klauzuli III pkt 2 dotyczący posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zamawiający nie wymaga posiadania książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Pytanie 2.

Dotyczy czyszczenia przewodów wentylacyjnych nawiewnych w 276 belkach wentylacyjnych. Czy mamy rozumieć, że czyszczeniu będą podlegały tylko poszczególne części/elementy belek tj. przewody? A może chodzi o całe belki wentylacyjne?

Odpowiedź.

Zapis w ust. 2 pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczy czyszczenia przewodów wentylacyjnych nawiewnych w 276 belkach wentylacyjnych tzn., że usłudze czyszczenia podlega odcinek przewodu wentylacyjnego od kanału głównego do belki wentylacyjnej.

 

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiot  zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty WSA-ZP-BA-50-2019.pdf (199,99KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  24-09-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  24-09-2019 08:12
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  09-10-2019 13:37
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3100
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl