Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2008-01-10.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-02-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynik analizy pod względem zgodności

Ocena dostępności BIP WSA Warszawa.pdf - data dodania: 2019-09-20 00:00:00

Raport o dostępności

Audyt WCAG 2.1 bip warszawa wsa gov pl (1).pdf - data dodania: 2022-03-21 09:56:55

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j. oraz ponowny audyt firmy Itee Sp. z o.o. po zrealizowaniu zaleceń..

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://bip.warszawa.wsa.gov.pl?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Dominik Niewirowski - koordynator w sprawie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu dostępność treści na stronie BIP - Dominik Niewirowski, 22 553 79 10 - dostępność architektoniczna - Paweł Sobieraj - 22 553 7083. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

01-248 Warszawa, Jana Kazimierza 10
Tel.: +48225537000
Faks: +48228269292
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Do budynków WSA w Warszawie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Sąd obsługuje interesantów w 3 lokalizacjach:

1. Budynek główny w Warszawie ul. Jasna 2/4

Wejście do budynku możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego. Koperta z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiedztwie pochylni. Obszar dostępny dla interesantów to parter i I piętro. Szatnia, biuro podawcze, informacja o sprawach, kasa sądu, czytelnia i sale rozpraw znajdujące się na parterze nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do sal rozpraw znajdujących się na I piętrze wymaga skorzystania z pochylni i z windy.

2. Budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. J. Pankiewicza 4

Przed budynkiem wyznaczone są koperty umożliwiające parkowanie pojazdów osobom niepełnosprawnym. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu 3 schodów lub po powiadomieniu ochrony - przy użyciu schodołazu. Jest również alternatywna droga z poziomu chodnika poprzez garaż skomunikowany z windą. Wewnętrzną komunikację ułatwia zespół wind. Biuro podawcze i kasa znajdują się na parterze. Sale rozpraw i czytelnia akt znajdują się na I piętrze.

3. Budynek znajdujący się w Radomiu przy ul. J. Słowackiego 7

Bezpośrednio przed budynkiem brak kopert umożliwiających parkowanie pojazdów osobom niepełnosprawnym. W przypadku takiej potrzeby prosimy o powiadomienie pracowników ochrony. Wejście do budynku na poziomie chodnika. Wewnątrz schody, lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów, które znajdują się na wysokim parterze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system języka migowego) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wskazanie ikony symbolizującej dłonie znajdującej się w górnym prawym rogu strony, lub o skorzystanie z linku Tłumacz Online - PZG Oddział Mazowiecki (pzgomaz.com)
Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172).
 

×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl