Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19

Wyrokiem z dnia 12 września 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 282/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na akt nadzoru Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w przedmiocie wyznaczenia osoby do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Daszyna.

    W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Sąd podzielił stanowisko organu, że spełnione zostały przesłanki do wydania zaskarżonego aktu nadzoru w oparciu o art. 28h w związku z art. 28g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W myśl tych przepisów, w  przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowana przez tymczasowe aresztowanie zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2019
  przez: Dariusz Paczkowski
 • opublikowano:
  12-09-2019 14:34
  przez: Dariusz Paczkowski
 • zmodyfikowano:
  12-09-2019 15:02
  przez: Dariusz Paczkowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3283
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl