Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/39/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 11.00    05.09.2019 r. do godz. 11.00

Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla  potrzeb WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-39-2019.pdf (641,97KB)

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-39-2019 wer. edyt..docx (39,78KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-39-2019 z dnia 26.08.2019.docx (40,26KB) wersja obowiązująca

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego  upływa 26.08.2019 r.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla  potrzeb WSA w Warszawie– SPRAWA WSA/ZP/BA/39/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytania z dnia 26.08.2019r.

Pytanie 1 

Prosimy o informację, czy w formularzu ofertowym nie zostały podane błędnie informacje:  poz. 5  wymiar (760x56x50), błędne ilości w poz. 9, 17,21,24,25?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wskazanych pozycjach zestawienia filtrów w formularzu ofertowym  postępowania zostały wprowadzone błędnie ilości. Zamawiający poprawia i wpisuje:

1. W pozycji 5 filtr o wymiarach 760x560x50

2. W pozycji 9  - 14 szt.

3. W pozycji 17  - 10 szt.

4. W pozycji 21  - 20 szt.

5. W pozycji 24  - 3 szt.

6. W pozycji 25  - 8 szt.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia formularz ofertowy i wprowadza nowy Formularz ofertowy z dnia 26.08.2019 r.

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-39-2019 z dnia 26.08.2019.docx (40,26KB)

Wyjaśnienia treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień  zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania w związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 września 2019 r. do godziny 11.00.


PDFInformacja o wyborze oferty sprawa WSA-ZP-BA-39-2019.pdf (147,63KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  12-08-2019 08:18
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  06-09-2019 12:19
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2948
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl