Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/35/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 11.00

Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów SSWiN, SKD oraz CCTV w budynkach WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-35-2019.pdf (593,15KB)

DOCXFormularze WSA-ZP-BA-35-2019 wer. edyt.docx (98,35KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego oraz możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej  upływa 26.08.2019 r. o godz. 11.00.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-35-2019.pdf (159,00KB)