Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-08/2019

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy.

Termin składania ofert 25.07.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 22.07.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 574998-N-2019 z dnia 2019-07-17 r..pdf (193,86KB)

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2019.BES.pdf (886,02KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (65,69KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 25.07.2019.BES.pdf (262,56KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2019.BES.pdf (251,96KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  17-07-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  17-07-2019 13:42
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  12-08-2019 09:59
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3523
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl