Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Po raz drugi Sąd odroczył rozpoznanie spraw dotyczących odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej 8/12 i 10.

     W dniu 13 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1331/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r., nr R 2/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Twardej 10) oraz
 • I SA/Wa 1333/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r., nr R 1/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Twardej 8/12).

     Sprawy te zostały odroczone albowiem 12 czerwca 2019 r. zostały złożone, przez Komisję Weryfikacyjną, kolejne wnioski o wyłączenie sędziego. Jako podstawę złożenia wniosków o wyłączenie sędziego Komisja Weryfikacyjna wskazała, iż istnieje obawa, że sędzia która wielokrotnie orzekała w sprawach nieruchomości warszawskich nie będzie w stanie bezstronnie ocenić procesu reprywatyzacyjnego. Ponadto Komisja Weryfikacyjna wniosła o odebranie od sędziego oświadczenia, co do tego, czy przysługuje jej tytuł prawny do nieruchomości warszawskiej, tj. nieruchomości objętej działaniem Dekretu Bieruta. Wraz z wnioskiem o wyłączenie sędziego Komisja Weryfikacyjna złożyła wniosek o zawieszenie postępowania.

Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym rozpoznaniu wniosków o wyłączenie sędziego.

     Przypomnieć należy także, iż w 2018 r. również nie było możliwe rozpoznanie przedmiotowych spraw na skutek wniosków Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie sędziego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił złożone wnioski, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko tut. Sądu oddalając zażalenia złożone przez Komisję Weryfikacyjną.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  14-06-2019 14:06
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  14-06-2019 14:07
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3974
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl