Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo do pracy w sekretariacie wydziału orzeczniczego.

Strona archiwalna

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracowników na zastępstwo do pracy w sekretariacie wydziału orzeczniczego

 

stanowisko: referent stażysta

wynagrodzenie: od 2.530 zł do 2.880 zł brutto

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • Komunikatywność, kreatywność, odporność na stres,umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Sporządzanie wokand,
 • Wysyłanie zawiadomień o terminach rozpraw,
 • Sprawdzanie przed terminem rozprawy, z odpowiednim wyprzedzeniem, czy zostały doręczone zawiadomienia i wezwania, a w razie ich niedoręczenia przedstawianie akt Przewodniczącemu Wydziału,
 • Włączanie do akt dowodów doręczenia zawiadomień i wezwań,
 • Protokołowanie na rozprawach,
 • Wysyłanie stronom orzeczeń sądu wraz z uzasadnieniami,
 • Zwracanie organowi akt administracyjnych,
 • Wykonywanie postanowień i zarządzeń,
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego stosownych danych dotyczących wykonywanych czynności.

Zgłoszenie, w formie cv, zawierającego:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • dane kontaktowe (nr telefonu bądź adres e-mail)
 • wykształcenie
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w celu przeprowadzenia rekrutacji na zastępstwo do pracy w sekretariacie wydziału orzeczniczego

 

należy przesłać na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem w temacie maila: pracownik na zastępstwo, bądź złożyć osobiście w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Przesyłając powyższe zgłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzieWojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 . Kontakt do inspektora ochrony danych:
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwuprawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 553-79-56.

Po zakończonej rekrutacji ogłoszenie zostanie przeniesione do archiwum bip-u.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-05-2019
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  27-05-2019 11:08
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4206
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl