Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/25/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wymiana zasilacza awaryjnego dla systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

Termin składania ofert: 07.06.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-25-2019.pdf (532,84KB)

DOCXFormularze WSA-ZP-BA-25-2019 wer. edyt.docx (46,97KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego oraz możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej  upływa 04.06.2019 r. o godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 05.06.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego pn.: Oferta na wymianę zasilacza awaryjnego dla systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w WarszawieSPRAWA WSA/ZP/BA/25/2019 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1: Czy magistrala komunikacyjna - Mod-BUS ma być RTU czy IP ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie preferuje żadnego z zaproponowanych rozwiązań. Każde z zaproponowanych rozwiązań spełnia wymagania Zamawiającego.
Pytanie 2:  Czy zamawiający dopuszcza inny zestaw akumulatorów wskazanych w pkt 2 
ppkt 9 o pojemności 448 Ah.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny zestaw akumulatorów. Wymagana jest jedynie pojemność całkowita baterii o pojemności min. 448 Ah.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz zmiany zapytania nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-25-2019.pdf (147,72KB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  23-05-2019 11:25
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  11-06-2019 10:40
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3076
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl