Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-07/2019

Dostawa komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 31.05.2019 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 05.06.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 24.05.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 547660-N-2019 z dnia 2019-05-15 r..pdf (195,27KB)

PDFSIWZ dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych 2019.BES.pdf (972,24KB)

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I.docx (42,04KB)   wersja uchylona 20.05.2019

DOCXZałącznik Nr 6B CZĘŚĆ II.docx (37,20KB)

PDFZałącznik Nr 6AA Test PassMark CPU MARK HIGH END CPUs.pdf (934,35KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (69,85KB)

2019_05 (0)


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 20.05.2019.pdf (1,15MB)

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I wer.1.1..docx (41,97KB)  - wersja uchylona 29.05.2019


PDFWyjaśnienia SIWZ 28.05.2019.pdf (715,35KB)


Zmiana Załacznika Nr 6A do SIWZ (wer. 1.2.) i zmiana terminu składania ofert (05.06.2019)

PDFWyjaśnienia SIWZ 29.05.2019.pdf (849,66KB)

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I wer.1.2.docx (42,10KB)  w wyniku dokonanej zmiany SIWZ w dn. 29.05.2019 zmodyfikowano Załącznik Nr 6A - wer. 1.2. jest wersją obowiązującą. 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540106226-N-2019 z dnia 29-05-2019 r..pdf (103,54KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 05.06.2019.BES.pdf (262,85KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.06.2019.BES.pdf (262,55KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  15-05-2019 13:33
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  25-06-2019 14:20
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4378
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl