Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-07/2019

Dostawa komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 31.05.2019 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 05.06.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 24.05.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 547660-N-2019 z dnia 2019-05-15 r..pdf

PDFSIWZ dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych 2019.BES.pdf

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I.docx   wersja uchylona 20.05.2019

DOCXZałącznik Nr 6B CZĘŚĆ II.docx

PDFZałącznik Nr 6AA Test PassMark CPU MARK HIGH END CPUs.pdf

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx

2019_05


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 20.05.2019.pdf

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I wer.1.1..docx  - wersja uchylona 29.05.2019


PDFWyjaśnienia SIWZ 28.05.2019.pdf


Zmiana Załacznika Nr 6A do SIWZ (wer. 1.2.) i zmiana terminu składania ofert (05.06.2019)

PDFWyjaśnienia SIWZ 29.05.2019.pdf

DOCXZałącznik Nr 6A CZĘŚĆ I wer.1.2.docx  w wyniku dokonanej zmiany SIWZ w dn. 29.05.2019 zmodyfikowano Załącznik Nr 6A - wer. 1.2. jest wersją obowiązującą. 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540106226-N-2019 z dnia 29-05-2019 r..pdf


PDFinformacja z otwarcia ofert 05.06.2019.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.06.2019.BES.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  15-05-2019 13:33
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  25-06-2019 14:20
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2303
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl