Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Strona archiwalna

 

Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu

ma siedzibę w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7
.....................................................................................

Przewodniczący Wydziału                   Marek Wroczyński
- sędzia WSA                                      pokój 106a              tel. 48 368 99 00  fax 48 368 99 50
  
Z-ca Przewodniczącego Wydziału       Iwona Owsińska-Gwiazda
- sędzia WSA                                      pokój 105               tel. 48 368 99 07     
....................................................................................................................................................... 
 
Kierownik Sekretariatu                         Marzena Gil
                                                            pokój 106b             tel. 48 368 99 18  fax 48 368 99 53 

Z-ca Kierownika Sekretariatu               Barbara Czyżewska
                                                            pokój 106b             tel. 48 368 99 08 
......................................................................................................................................................
 
Oddział Administracyjno - Gospodarczy

Z-ca Kierownika Oddziału                    Krzysztof Trzos  
                                                            pokój 12               tel. 48 368 99 27

......................................................................................................................................................
♦  Kasa Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu czynna jest w godzinach 830-1500 ,
     a w ostatnim dniu miesiąca kasa jest nieczynna.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2007
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  24-05-2007 09:05
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  11-10-2016 14:18
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 21269
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl