Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-04/2019

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Termin składania ofert 10.05.2019 r. do godz.11:00.

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne realizowane w trybie art. 138o ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin na składanie zapytań do treści Ogłoszenia upływa 06.05.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu ochrona 2019-2021.BES.pdf (1,10MB)  dokument uchylony - nieobowiązujący 

XLSXZałacznik Nr 1A - KOSZTORYS OFERTOWY.xlsx (18,16KB) dokument obowiązujący

DOCXFormularze ofertowe.docx (66,28KB) dokument uchylony - nieobowiązujący 


Uwaga w dn. 26.04.2019 w wyniku udzielonych wyjaśnień nastąpiła zmiana treści Ogłoszenia oraz formularzy ofertowych które zamieszcza się poniżej. Kosztorys ofertowy Załącznik Nr 1A pozostaje bez zmian.

 

PDFWyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia 26-04-2019.pdf (2,01MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu OCHRONA 2019-2021 WERSJA 1.1. PO ZMIANACH UJEDNOLICONA.BES.pdf (1,13MB) dokument obowiązujący

DOCXFormularze ofertowe wersja 1.1. z dn. 26-04-2019.docx (80,69KB) dokument obowiązujący 


PDFWyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia 07.05.2019.pdf (4,34MB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 10.05.2019.BES.pdf (264,74KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.05.2019.BES.pdf (275,62KB)


PDFInformacja o udzieleniu zamowienia na usługi społeczne 29.05.2019.BES.pdf (385,22KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  19-04-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  19-04-2019 09:39
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  29-05-2019 14:59
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5048
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl