Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-06/2019

Długoterminowy najem urządzeń skanujących wraz z licencjami na oprogramowanie.

Termin składania ofert 26.04.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 23.04.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 538047-N-2019 z dnia 2019-04-16 r..pdf (183,81KB)

PDFSIWZ najem skanerów.BES.pdf (998,09KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (61,49KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 26.04.2019.BES.pdf (246,09KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 08.05.2019.BES.pdf (254,60KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  16-04-2019 09:39
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  08-05-2019 09:09
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4573
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl