Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-03/2019

Długoterminowy najem urządzeń skanujących wraz z licencjami na oprogramowanie oraz kompleksowa obsługa serwisowa w całym okresie najmu

Termin składania ofert 05.04.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 01.04.2019 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 529272-N-2019 z dnia 2019-03-25 r..pdf (189,03KB)

PDFSIWZ najem skanerów.BES.pdf (1,18MB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (86,41KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 05.04.2019.BES.pdf (248,50KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (526,17KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  25-03-2019 13:30
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  09-04-2019 10:31
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4446
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl