Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zbiorcza informacja o petycjach

ROK 2018

     W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie zostały złożone żadne petycje.

 


ROK 2017

     W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. została rozpatrzona, przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jedna petycja dotycząca przeprowadzenia szkolenia sędziów tut. Sądu w zakresie znajomości treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. sygn. akt K 24/15. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uznał, iż sędziom tut. Sądu znane jest ww. orzeczenie, tym samym zawarte w petycji żądanie uznał za bezzasadne.

 


ROK 2016

     W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. została rozpatrzona, przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jedna petycja dotycząca przeprowadzenia szkolenia sędziów tut. Sądu w zakresie umiejętności generowania aktualnych odpisów przy wykorzystaniu portalu internetowego administrowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (odpisy KRS). Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazał, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie dopuszczają możliwości, aby strona postępowania mogłaby być zastąpiona przez sąd w realizacji obowiązku wynikającego z art. 29 tej ustawy. Tym samym zawarte w petycji żądanie uznał za bezzasadne.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  12-03-2019 14:13
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  12-03-2019 14:22
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 7552
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl