Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-02/2019

Dostawa sprzętu w związku z wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Termin składania ofert 22.03.2019 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 19.03.2019r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 523460-N-2019 z dnia 2019-03-11 r..pdf (187,48KB)

PDFSIWZ EZD.BES.pdf (767,83KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf (319,32KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (46,06KB)


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ 15.03.2019.pdf (404,63KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ wer. 1.1.pdf (319,39KB)


PDFinformacja z otwarcia ofert 22.03.2019.BES.pdf (258,46KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.04.2019.pdf (776,36KB)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2019
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  11-03-2019 11:39
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  03-04-2019 12:43
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4813
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl