Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/09/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa mebli do   budynku  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 07.03.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-09-2019.pdf (607,60KB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-09-2019 wersja 1.1 z dnia 28.02.2019.pdf (698,04KB) wersja obowiązująca

PDFZałącznik 1A - cześć I Opis przedmiotu zamówienia.pdf (276,26KB)

PDFZałącznik 1B część II Opis przedmiotu zamówienia.pdf (541,11KB)

DOCXZałącznik 2A Formularz ofertowy - część I wer. edyt..docx (45,45KB)

DOCXZałącznik 2B Formularz ofertowy część II - wer. edyt..docx (47,09KB)

DOCXZałącznik 2B.1 Formularz ofertowy część II - wer. edyt..docx (45,88KB)wersja obowiązująca

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 04.03.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFOdpowiedzi do treści zapytania ofertowego 28.02.2019.pdf (389,04KB)


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-09-2019 część I..pdf (482,34KB)

PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-09-2019 część II.pdf (500,88KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  26-02-2019 12:35
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  13-03-2019 08:27
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3318
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl