Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/10/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Montaż elementów sieci teleinformatycznej w budynkach  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. do godz. 11.00   05.03.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-10-2019.pdf (582,39KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia WSA-ZP-BA-10-2019.pdf (389,54KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-10-2019 wersja edytowalna.docx (44,95KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (293,68KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 25.02.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


PDFOdpowiedzi do treści zapytania ofertowego z dnia 25.02.2019r..pdf (604,62KB) Obowiązuje

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-10-2019 wer.1.1 z dnia 25.02.2019.pdf (677,76KB) Obowiązuje

PDFZałącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 25.02.2019.pdf (423,31KB) Obowiązuje

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-10-2019 wersja 2.1 edytowalna.docx (45,58KB) Obowiązuje

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień zmienia w istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiot zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający przedłuża wyznaczony termin na  składanie ofert do 5 marca 2019r. do godz. 11.00, termin na zadawanie pytań upływa  25.02.2019r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-10-2019.pdf (514,41KB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  20-02-2019 11:31
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  06-03-2019 08:41
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3429
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl