Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (ul. Skaryszewska 11 i ul. Nabielaka 9).

W dniu 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt:

 • I SA/Wa 1096/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 kwietnia 2018 r., nr R 18a/17 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Skaryszewskiej 11),
 • I SA/Wa 1097/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 9 kwietnia 2018 r., nr R 18b/17 w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Skaryszewskiej 11) oraz
 • I SA/Wa 898/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 13 marca 2018 r., nr R 11/odw/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Nabielaka 9).

     Sprawy te zostały w dniu dzisiejszym odroczone albowiem 18 lutego 2019 r. zostały złożone, przez Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa, wnioski o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w sprawie oraz udzielenie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata.

      Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym zakończeniu postępowań w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

    W dniu 19 stycznia 2019 r. Sąd również odroczył rozpoznanie spraw na skutek analogicznych wniosków Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, złożonych przed wyznaczonym terminem rozprawy.

link do komunikatu z 19 stycznia 2019 r. - http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/789/782/komunikat-w-sprawach-dotyczacych-skarg-na-decyzje-komisji-weryfikacyjnej-ul-hoza-25-25a-i-2325.html

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  19-02-2019 17:45
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  20-02-2019 09:48
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3848
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl