Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2023-04-08 do dnia 2023-07-07.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 2622/22
2023-06-07
08:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 2490/22
2023-06-07
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
II
II SA/Wa 1/23
2023-06-07
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
6339 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6339

stwierdzenie nieważności decyzji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
VII
VII SA/Wa 226/23
2023-06-07
09:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Miejska w Piasecznie
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
V
V SA/Wa 1348/22
2023-06-07
09:00
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6049 - Inne dla grupy 6049

kara pieniężna za prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 582/23
2023-06-07
09:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki - Delegatura w Ostrołęce
6181 - Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchmości; Zezwolenie na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchmości


Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2489/22
2023-06-07
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
Oddalono skargę
Połączono do wspólnego rozpoznania
III
III SA/Wa 211/23
2023-06-07
09:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r. oraz zabezpieczenie ich na majątku podatnika
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 701/23
2023-06-07
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
6562/6119 - Inne dla grupy 6119

odmowa wydania opinii zabezpieczającej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 136/23
2023-06-07
09:00
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - Nałożenie grzywny w celu przymuszenia

nakaz wykonania robót budowlanych
Cezary Kosterna
Justyna Mazur
Marek Wroczyński (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 122/23
2023-06-07
09:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 531/23
2023-06-07
09:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 524/23
2023-06-07
09:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6074 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

umorzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
Uchylono zaskarżone orzeczenie
II
II SA/Wa 75/23
2023-06-07
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa przyznania prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2469/22
2023-06-07
09:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego; Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego


Artur Kuś
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 576/23
2023-06-07
09:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

ustalenie odszkodowania
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 624/23
2023-06-07
09:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r., 2011 r., 2012 r.
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2875/22
2023-06-07
09:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r.
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 8286/22
2023-06-07
09:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179; Inne dla grupy 6179


Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2911/22
2023-06-07
09:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23.05.2022 r., sygn. akt I SAB/Wa 437/21
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Stwierdzono, iż niewykonanie wyroku nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 291/23
2023-06-07
09:45
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1972/22
2023-06-07
09:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w zapłacie należności z tytułu zwrotu dofinansowania
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 51/23
2023-06-07
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa uchylenia decyzji
Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube (spr.)
Ewa Kwiecińska
Uchylono zaskarżoną decyzję
VII
VII SA/Wa 418/23
2023-06-07
10:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Artur Kuś (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 449/23
2023-06-07
10:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

odmowa ustalenia odszkodowania
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 149/23
2023-06-07
10:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 375/23
2023-06-07
10:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa rozłożenia na raty

odmowa rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1839/22
2023-06-07
10:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
I
I SA/Wa 240/23
2023-06-07
10:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Minister Rozwoju i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1565/22
2023-06-07
10:20
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Minister Finansów
6531 - Dotacje

określenie kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 2928/23
2023-06-07
10:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 2885/21
2023-06-07
10:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak (spr.)
Łukasz Trochym
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 293/23
2023-06-07
10:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

umorzenie postępowania administracyjnego
Artur Kuś
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 688/23
2023-06-07
10:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

orzeczenie o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi informacji o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi występującym na terenie działek
Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 934/22
2023-06-07
10:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2017 r.
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 315/23
2023-06-07
10:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 246/23
2023-06-07
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6116 - Okreslenie wysokości zobowiązania pieniężnego.

ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Cezary Kosterna (spr.)
Justyna Mazur
Marek Wroczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1514/23
2023-06-07
10:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 386/23
2023-06-07
10:40
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Ciechanowie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1364/22
2023-06-07
10:50
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nadmiernie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstwa rolnego do standardów UE
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 844/23
2023-06-07
11:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej; Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej


Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 8212/22
2023-06-07
11:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Magdalena Maliszewska (spr.)
Sławomir Kozik
asesor Robert Żukowski
Uchylono decyzję I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 481/23
2023-06-07
11:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 236/23
2023-06-07
11:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości; Podatek od nieruchomości


Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
I
I SA/Wa 476/23
2023-06-07
11:00
Sala A, ul. Jasna 2/4
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
645 - Inne o symbolu podstawowym 645

rozstrzygnięcie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Bożena Marciniak
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym (spr.)
Stwierdzono bezskuteczność czynności
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2234/22
2023-06-07
11:10
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Naczelna Rada Lekarska w Warszawie
6201 - Prawo wykonywania zawodu lekarza

uchylenie uchwały w sprawie odmowy przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i umorzenie postępowania
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
Uchylono zaskarżoną uchwałę
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 714/22
2023-06-07
11:15
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Ustalenie zobowiązania podatkowego

zabezpieczenie na majątku podatnika zobowiązań podatkowych
Cezary Kosterna
Justyna Mazur (spr.)
Marek Wroczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 8332/22
2023-06-07
11:20
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Magdalena Maliszewska
Sławomir Kozik (spr.)
asesor Robert Żukowski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 728/23
2023-06-07
11:20
Sala A, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Bożena Marciniak (spr.)
asesor Dorota Kozub-Marciniak
Łukasz Trochym
Uchylono decyzję I i II instancji
VII
VII SA/Wa 2725/22
2023-06-07
11:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Rada Gminy Michałowice
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wojciech Rowiński (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Tomasz Janeczko
Odroczono rozprawę
II
II SA/Wa 625/21
2023-06-07
11:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
IV
IV SA/Wa 502/23
2023-06-07
11:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Klimatu i Środowiska
657/6131 - Opłaty za korzystanie ze środowiska

wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie z zakresu zwolnienia z obowiązku uizczania opłat za wprowadzanie gruzów i pyłów
Kaja Angerman
Monika Barszcz (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Umorzono postępowanie administracyjne w sprawie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 495/23
2023-06-07
11:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2017 r. i 2018 r.
Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 762/23
2023-06-07
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 764/23
2023-06-07
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 763/23
2023-06-07
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6115 - Podatek od nieruchomości

uchylenie w całości decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatzrenia
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1603/22
2023-06-07
11:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Konrad Łukaszewicz (spr.)
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 502/21
2023-06-07
11:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego w wyższej wysokości
Ewa Radziszewska-Krupa (spr.)
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska
Uchylono decyzję I i II instancji
VI
VI SA/Wa 1437/23
2023-06-07
12:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Kom. Egz. II stopnia przy Min. Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy; Adwokaci i aplikanci adwokaccy


Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 603/21
2023-06-07
12:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
VII
VII SA/Wa 291/23
2023-06-07
12:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 479/23
2023-06-07
12:00
Sala G, ul. Jasna 2/4
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska; Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska


Kaja Angerman (spr.)
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
III
III SA/Wa 389/23
2023-06-07
12:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2019 r.
Anna Zaorska (spr.)
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1432/22
2023-06-07
12:10
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 535/21
2023-06-07
12:15
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
VIII
VIII SA/Wa 125/23
2023-06-07
12:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Justyna Mazur (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 49/23
2023-06-07
12:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Komendant Główny Policji
6179 - Inne dla grupy 6179; Inne dla grupy 6179


Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 500/21
2023-06-07
12:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
VII
VII SA/Wa 354/23
2023-06-07
12:30
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Wód Polskich
6090 - Opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Wojciech Rowiński (spr.)
Tomasz Janeczko
asesor Aneta Żak
Oddalono skargi
IV
IV SA/Wa 736/23
2023-06-07
12:30
Sala G, ul. Jasna 2/4
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu
Kaja Angerman
Monika Barszcz
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 739/23
2023-06-07
12:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 -


Piotr Dębkowski (spr.)
Agnieszka Baran
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2304/22
2023-06-07
12:40
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Rzecznik Praw Pacjenta
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

niestwierdzenie naruszenia prawa do świadczeń zdrowotnych
Konrad Łukaszewicz
Jadwiga Smołucha
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 586/21
2023-06-07
12:45
Sala F, ul. Jasna 2/4
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192; Inne z zakresu symbolu sprawy 6192


Ewa Radziszewska-Krupa
Joanna Kube
Ewa Kwiecińska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
VI
VI SA/Wa 2908/22
2023-06-07
12:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

nałożenie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 450/23
2023-06-07
13:00
Sala B, ul. J. Pankiewicza 4
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozowlenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę
Wojciech Rowiński
Tomasz Janeczko (spr.)
asesor Aneta Żak
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 623/23
2023-06-07
13:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/; Podatek akcyzowy /od akcyzy/


Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-21
III
III SA/Wa 2743/22
2023-06-07
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 r.
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2742/22
2023-06-07
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 r.
Piotr Dębkowski
Agnieszka Baran (spr.)
asesor Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 8204/22
2023-06-07
13:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

zawieszenia do dnia wykonania środka rehabilitacyjnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Magdalena Maliszewska
asesor Anna Fyda-Kawula (spr.)
Sławomir Kozik
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 3001/22
2023-06-07
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 3031/22
2023-06-07
13:30
Sala D, ul. J. Pankiewicza 4
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

uchylenie decyzji i ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Konrad Łukaszewicz
asesor Marcin Maszczyński (spr.)
Jadwiga Smołucha
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 593/23
2023-06-07
13:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 -


Anna Zaorska
Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2878/22
2023-06-07
14:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Anna Zaorska
Hanna Filipczyk (spr.)
Aneta Trochim-Tuchorska
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-06-16
III
III SA/Wa 935/23
2023-06-07
14:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za czerwiec 2014 r.
Jarosław Trelka
Hanna Filipczyk
Anna Zaorska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 22/23
2023-06-07
15:00
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak
Hanna Filipczyk (spr.)
Anna Zaorska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2076/22
2023-06-07
15:30
Sala D, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej; Odmowa umorzenia zaległości podatkowej


Hanna Filipczyk
Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)
Anna Zaorska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 100/23
2023-06-07
16:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia
III
III SA/Wa 101/23
2023-06-07
16:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia
III
III SA/Wa 2724/22
2023-06-07
16:15
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Aneta Trochim-Tuchorska

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Przedłużono termin ogłoszenia orzeczenia


Ilość wizyt na stronie: 173076

Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: +48225537000
fax: +48228269292
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl