Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2023-01-19 do dnia 2023-04-20.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Wa 2505/22
2023-03-20
09:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2017 r. i styczeń 2018 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1177/22
2023-03-20
09:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Inne z zakresu symbolu sprawy 647

przetwarzanie danych osobowych
Izabela Głowacka-Klimas
Sławomir Antoniuk (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 545/22
2023-03-20
09:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
SKO w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Alojzy Skrodzki
Hanna Filipczyk (spr.)
asesor Tomasz Grzybowski
Uchylono zaskarżoną decyzję
II
II SA/Wa 1729/22
2023-03-20
09:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Rada Doskonałości Naukowej
6140 - Nadanie stopnia i tytułu naukowego, potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów

odmowa wystąpienia do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
Izabela Głowacka-Klimas
Sławomir Antoniuk (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 427/22
2023-03-20
10:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję i umorzono postępowanie - art. 145 §3 ustawy PoPPSA
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2028/22
2023-03-20
10:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Izabela Głowacka-Klimas
Sławomir Antoniuk
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
II
II SA/Wa 2102/22
2023-03-20
10:20
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Izabela Głowacka-Klimas
Sławomir Antoniuk (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2135/22
2023-03-20
10:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2016 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1869/22
2023-03-20
10:40
Sala F, ul. Jasna 2/4
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych
Izabela Głowacka-Klimas
Sławomir Antoniuk (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2513/22
2023-03-20
11:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Alojzy Skrodzki
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1473/22
2023-03-20
11:30
Sala E, ul. Jasna 2/4
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2019 r. i 2020 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski
Odroczono rozprawę
III
III SA/Wa 1823/22
2023-03-20
12:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za III kwartał 2019 r.
Alojzy Skrodzki
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1343/22
2023-03-20
12:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Towarowa Giełda Energii S.A.
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Joanna Kruszewska-Grońska
Odrzucono skargę
Zwrócono wpis
II
II SA/Wa 1741/22
2023-03-20
12:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Ochrona danych osobowych; Ochrona danych osobowych


Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas
Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2023-04-03
III
III SA/Wa 1603/22
2023-03-20
13:00
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za miesiące od grudnia 2011 r. do września 2012 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Hanna Filipczyk
asesor Tomasz Grzybowski
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1694/22
2023-03-20
13:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
644/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2021 r. o sygn. akt II SAB/Wa 157/21
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Wa 2296/22
2023-03-20
13:30
Sala F, ul. Jasna 2/4
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zwolnienie ze służby
Łukasz Krzycki
Izabela Głowacka-Klimas (spr.)
Joanna Kruszewska-Grońska
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Wa 2661/22
2023-03-20
13:45
Sala E, ul. Jasna 2/4
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Katarzyna Owsiak (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 1671/22
2023-03-20
14:00
Sala F, ul. Jasna 2/4
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Łukasz Krzycki (spr.)
Izabela Głowacka-Klimas
Joanna Kruszewska-Grońska
Oddalono skargę


Ilość wizyt na stronie: 169537

Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: +48225537000
fax: +48228269292
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl