Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2024-01-01 do dnia 2024-03-31.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
I
I SA/Wa 2347/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wydania zaświadczenia
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2919/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2886/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej
Zdjęto z wokandy
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 6521/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu -tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 5478/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego -tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 6198/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SAB/Wa 264/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Minister Rozwoju i Technologii
658/6180 - Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 2791/23
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Komendant Główny Straży Granicznej
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
IV
IV SA/Wa 36/24
2024-03-01
Sala posiedzeń niejawnych
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska
POSIEDZENIE NIEJAWNE
VI
VI SA/Wa 6254/23
2024-03-01
08:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe; Znaki towarowe


asesor Justyna Żurawska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 6013/23
2024-03-01
09:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

oddalenia sprzeciwu wobec zgłoszenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "hebe Nolea" (Z.471533)
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
IV
IV SA/Wa 2667/23
2024-03-01
09:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt stały
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 1361/23
2024-03-01
09:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)
I
I SA/Wa 2235/23
2024-03-01
09:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich
VI
VI SA/Wa 6571/23
2024-03-01
09:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Kom. Egz. II st. Nr 2 przy Min. Spr. do rozp. odw. od uchwał o wyn. egz. adw. z 25-28.04.2023
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
IV
IV SA/Wa 2380/20
2024-03-01
09:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
I
I SA/Wa 22/24
2024-03-01
09:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek pielęgnacyjny
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich
VI
VI SA/Wa 5092/23
2024-03-01
09:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
IV
IV SA/Wa 2190/23
2024-03-01
10:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 1180/23
2024-03-01
10:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)
VI
VI SA/Wa 5362/23
2024-03-01
10:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 1204/23
2024-03-01
10:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich
VI
VI SA/Wa 6217/23
2024-03-01
10:30
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej za brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
IV
IV SA/Wa 157/24
2024-03-01
10:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 2125/23
2024-03-01
10:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)
VI
VI SA/Wa 5976/23
2024-03-01
10:50
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 2384/23
2024-03-01
10:50
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 2215/23
2024-03-01
11:00
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Komendant Główny Straży Granicznej
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
I
I SA/Wa 2250/23
2024-03-01
11:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)
VI
VI SA/Wa 4839/23
2024-03-01
11:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 4840/23
2024-03-01
11:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
VI
VI SA/Wa 4838/23
2024-03-01
11:10
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
I
I SA/Wa 2567/23
2024-03-01
11:20
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pielęgnacyjne
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 121/24
2024-03-01
11:30
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 6058/23
2024-03-01
11:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 2379/23
2024-03-01
11:40
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 107/24
2024-03-01
11:50
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 5306/23
2024-03-01
12:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
I
I SA/Wa 2229/23
2024-03-01
12:00
Sala D, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rozwoju i Technologii
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich
IV
IV SA/Wa 2279/23
2024-03-01
12:10
Sala B, ul. Jana Kazimierza 10
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6169 - Uregulowania własności nieruchomości rolnych

odmowa wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 5201/23
2024-03-01
12:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 5213/23
2024-03-01
12:40
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
VI
VI SA/Wa 6356/23
2024-03-01
13:00
Sala A, ul. J. Pankiewicza 4
SKO w Warszawie
6033 - Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska

Sygnatura akt: I SA/Wa 2347/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6100

Przedmiot: Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa wydania zaświadczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2919/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2886/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

odmowa udzielenia ochrony międzynarodowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6521/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu -tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5478/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego -tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6198/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego - tryb uproszczony

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: IV SAB/Wa 264/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 658/6180

Przedmiot: Bezczynność organów administracji publicznej

bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2791/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 36/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie niejawne

Data: 2024-03-01

Sala: Sala posiedzeń niejawnych

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6254/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2024-03-01

Godzina: 08:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe; Znaki towarowe

Przewodniczący / Sędziowie:
asesor Justyna Żurawska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6013/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

oddalenia sprzeciwu wobec zgłoszenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "hebe Nolea" (Z.471533)

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2667/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt stały

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1361/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2235/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6571/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Kom. Egz. II st. Nr 2 przy Min. Spr. do rozp. odw. od uchwał o wyn. egz. adw. z 25-28.04.2023

Symbol: 6170

Przedmiot: Adwokaci i aplikanci adwokaccy

ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2380/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 22/24

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek pielęgnacyjny

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5092/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 09:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2190/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1180/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5362/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1204/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6217/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6035

Przedmiot: Przejazd pojazdem nienormatywnym

kary pieniężnej za brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 157/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 2125/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5976/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:50

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

nałożenia kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 2384/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 10:50

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2215/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:00

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Komendant Główny Straży Granicznej

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2250/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek
Przemysław Żmich (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4839/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4840/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 4838/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:10

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 2567/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:20

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pielęgnacyjne

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: IV SA/Wa 121/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:30

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6058/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek (spr.)
asesor Dorota Brzozowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 2379/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:40

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: IV SA/Wa 107/24

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 11:50

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska
Agnieszka Wąsikowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5306/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 12:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Dorota Brzozowska (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 2229/23

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rozwoju i Technologii

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
asesor Nina Beczek (spr.)
Przemysław Żmich


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2279/23

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 12:10

Sala: Sala B, ul. Jana Kazimierza 10

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6169

Przedmiot: Uregulowania własności nieruchomości rolnych

odmowa wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Borkowska
asesor Elżbieta Granatowska (spr.)
Agnieszka Wąsikowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5201/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 12:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 5213/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 12:40

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 6356/23

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2024-03-01

Godzina: 13:00

Sala: Sala A, ul. J. Pankiewicza 4

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Sałek
asesor Maciej Borychowski (spr.)
Agnieszka Łąpieś-RosińskaIlość wizyt na stronie: 183956
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 10

 

tel.: +48225537000
fax: +48228269292
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl