Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/06/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa konserwacji central telefonicznych dla WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-06-2019.pdf (624,99KB)

DOCXZałączniki i formularz wersja edytowalna WSA-ZP-BA-06-2019.docx (52,96KB)

PDFZASADY POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (291,61KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 12.02.2019 r. do godz. 11.00

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

1) z dnia 08.02.2019r PDFWyjaśnienia treści zapytania ofertowego WSA-ZP-BA-06-2019.pdf (752,99KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-06-2019.pdf (328,14KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  06-02-2019 08:15
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  19-02-2019 12:16
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3743
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl