Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawach dotyczących skarg na pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawach ze skarg na pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiające o dacie przejścia w stan spoczynku sędziego, postanowieniami z:

 • 4 stycznia 2019 r. (sprawa ze skargi sędziego Sądu Najwyższego Józefa Franciszka Iwulskiego – sygn. akt VI SA/Wa 2135/18),
 • 10 stycznia 2019 r. (sprawa ze skargi sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusza Andrzeja Zajdy – sygn. akt VI SA/Wa 2151/18),
 • 16 stycznia 2019 r. (sprawa ze skargi sędziego Sądu Najwyższego Marii Szulc – sygn. akt VI SA/Wa 2154/18),
 • 23 stycznia 2019 r. (sprawa ze skargi sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Andrzeja Kuby – sygn. akt VI SA/Wa 2223/18),
 • 29 stycznia 2019 r. (sprawa ze skargi sędziego Sądu Najwyższego Anny Owczarek – sygn. akt VI SA/Wa 2152/18)

umorzył postępowania sądowoadministracyjne z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

     W ocenie Sądu, w rozpoznawanych przypadkach, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2507), dalej „ustawa zmieniająca”, która – zgodnie z jej art. 6, weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r., sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie art. 37 § 1-4 albo 111 § 1 lub 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.), dalej „ustawa o Sądzie Najwyższym” z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej powraca do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym i służbę tą uważa się za nieprzerwaną.

     Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej postępowania wszczęte na podstawie m.in. art. 111 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, podlegają umorzeniu.

     Postanowienia wydane we wskazanych wyżej sprawach są nieprawomocne.

     W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2135/18 i VI SA/Wa 21518/18 zostały złożone zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2019
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  04-02-2019 15:42
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  04-02-2019 15:42
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3903
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl