Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/03/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługa wykonania i dostawy druków dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-3-2019.pdf (470,03KB)

PDFZałącznik nr 1 wzór zwrotki 2019.pdf (244,61KB)

PDFZałącznik nr 2 -strona tytułowa - teczki na akta sądowe- rysunek poglądowy.pdf (649,65KB)

DOCXFormularz ofertowy - wersja edytowalna.docx (35,96KB)

PDFZASADY POSTĘWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (287,28KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 14.01.2019 r.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  WSA/ZP/BA/03/2019

z dnia 14.01.2019 :

1) Pytanie dotyczy teczek na akta, czy  teczka w środku posiada metalowe / plastikowe wąsy i blaszki?

Odp. Zamawiający informuje, że teczka na akta sądowe posiada 4 otwory zaznaczone na rysunku poglądowym -załącznik nr 2 do zapytania, wewnątrz nie ma dodatkowych wąsów, blaszek.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-03-2019.pdf (477,52KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  07-01-2019 13:21
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  17-01-2019 13:32
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3994
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl