Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/02/2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 17.01.2019 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-2-2019.pdf (538,42KB)

XLSKosztorys ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 1-2019.xls (99,00KB)

DOCXFormularz ofertowy - edytowalna wersja.docx (38,17KB)

PDFZASADY POSTĘWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (287,28KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 14.01.2019 r.

Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@warszawa.wsa.gov.pl


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  WSA/ZP/BA/02/2019

z dnia 11.01.2019 :

1. Proszę o wyjaśnienie, czy w pozycjach, w których wskazana jest konkretna marka produktu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu innego niż wskazany w formularzu ofertowym, za wyjątkiem produktów wskazanych w odpowiedzi na pytanie 2.

2. Pytanie dotyczy poz. 56 oraz poz. 64 Kosztorysu ofertowego. Proszę o dopuszczenie produktu równoważnego, ponieważ marka IDEST jest marką własną.

Odp. Zamawiający dopuszcza obwoluty A4  z poz. 56 oraz pióra żelowe z poz. 64 kosztorysu ofertowego innych producentów niż wskazany spełniających wymagania opisane w kosztorysie.

3. Proszę o dopuszczenie worków na śmieci wykonanych  z folii LDPE.

Odp. Zamawiający dopuszcza w  poz. 109 oraz poz. 110 kosztorysu ofertowego worki na śmieci wykonane z folii LDPE.

z dnia 15.01.2019 :

4. Wyjaśnienia wymaga poz. 107 kosztorysu ofertowego, gdyż w poz. 5 opisany jest długopis jednorazowy.

Odp. Zamawiający informuje, że w pozycji 107 kosztorysu Ofertowego  powinno być odniesienie do poz. 6 Kosztorysu ofertowego. Jest to oczywista pomyłka pisarska Zamawiającego.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-02-2019.pdf (458,16KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  07-01-2019 09:43
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  18-01-2019 11:23
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4134
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl