Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/71/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 17.12.2018 r. do godz. 11.00

Dostawa defibrylatora na potrzeby  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-71-2018.pdf (460,45KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-71-2018 - wer. edytowalna.docx (25,28KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 13.12.2018 r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 13.12.2018r. - numer sprawy WSA/ZP/BA/71/2018

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora Primedic HeartSave AED z szafką o parametrach wskazanych w załączonej karcie katalogowej?

odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na defibrylator  inny niż wskazany w klauzuli I ust. 1  Zapytaniu ofertowym - nr sprawy WSA/ZP/BA/71/2018.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-71-2018.pdf (364,23KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  10-12-2018 13:14
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  17-12-2018 11:42
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5238
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl