Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/70/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 11.12.2018 r. do godz. 11.00

Dostawa wykładziny  dla  WSA w Warszawie

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-70-2018.pdf (493,71KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-70-2018.docx (43,87KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 07.12.2018 r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 07.12.2018r. - numer sprawy WSA/ZP/BA/70/2018

Pyt. 1. Czy istnieje możliwość zmiany wskazanej wykładziny na inną o parametrach podobnych i podobnej kolorystyce ?

odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na wykładzinę inną niż wskazana w klauzuli I ust. 1  Zapytaniu ofertowym - nr sprawy WSA/ZP/BA/70/2018.
 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-70-2018.pdf (384,95KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  03-12-2018 12:44
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  13-12-2018 10:10
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5144
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl