Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zmiana nazwy ulicy z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.

     Wyrokiem z 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 13 grudnia 2017 r. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż opinia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, o której wydanie zwrócił się Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103) i w oparciu, o którą zostało wydane zarządzenie zastępcze z 13 grudnia 2017 r. dotyczyła Józefa Chmiela (1897-1955) – działacza Polskiej Partii Socjalistycznej. Z przedstawionej przez pełnomocnika strony skarżącej uchwały Nr 49 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 1979 r. (Dz. Urz. Nr 5/21) wynika natomiast, iż patronem ulicy była inna osoba o tym samym imieniu i nazwisku tj., Józef Chmiel (1886-1959) – działacz społeczny.

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  08-11-2018 12:53
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  08-11-2018 20:20
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4526
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl