Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/57/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostawa mebli do budynku  WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 16.11.2018 r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-57-2018.pdf (1,10MB)

DOCXFORMULARZ OFERTOWY WSA-ZP-BA-57-2018 WERSJA EDYTOWALNA.docx (1,72MB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 13.11.2018 r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 05.11.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/57/2018

1. Proszę o podanie grubości płyty meblowej wykorzystanej do produkcji mebli oraz grubość płyty meblowej zabezpieczającej ściany przed obiciem.

Odp. Zamawiający dodaje w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia po ust 6  ust 7 w brzmieniu:

   7. Grubość płyt meblowych:

 1. korpusy szaf i półki 18 mm,
 2. blaty biurek, podstawa i góra szaf 25 - 28 mm,
 3. płyty zabezpieczające ściany 10 mm.

Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 14.11.2018r. - numer sprawy WSA/ZP/BA/57/2018

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie rodzaju płyty-koloru. Czy jasny klon? Jakiej firmy płyta?  Czy może być jasny klon innej firmy niż podana w odpowiedzi?

Odp. Zamawiający określił kolor mebli w  ust. 3  Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na wprowadzenie innego rodzaju płyt,  ponieważ posiada już meble wykonane w tym konkretnym kolorze.  Powyższe zamówienie jest uzupełnieniem umeblowania.

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-57-2018.pdf (510,57KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  31-10-2018 09:25
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 09:35
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4634
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl