Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zmiana nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.

     Wyrokiem z 29 października 2018 r. Sąd oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.

      W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd uznał za prawidłowe stanowisko Wojewody Mazowieckiego przyjmujące, że jeżeli rada gminy decyduje się na zmianę nazwy ulicy nadanej zarządzeniem zastępczym w trybie ustawy dekomunizacyjnej, konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody IPN i właściwego wojewody, stosownie do art. 6b tej ustawy. Uchwała objęta zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym, nie została podjęta z wypełnieniem przez m. st. Warszawę tych warunków.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  30-10-2018 08:54
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  30-10-2018 08:55
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4868
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl