Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/51/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Remont wraz z wymianą przestarzałych elementów istniejącego Systemu Wspomagania Rozpraw w budynkach WSA w Warszawie

Termin składania ofert: 09.11.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-51-2018.pdf (766,07KB)

DOCXZałączniki WSA-ZP-BA-51-2018 wer. edytowalna.docx (82,16KB)

PNGZałącznik 1D.png (56,47KB)

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Oferenci przeprowadzili wizję lokalną do dnia 05.11.2018r.

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 06.11.2018r.


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania 14.11.2018.pdf (391,55KB)