Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/54/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pięcioletni przegląd budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

Termin składania ofert: 08.11.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-54-2018.pdf (654,23KB)

DOCXFormularz WSA-ZP-BA-54-2018-wersja edytowalna.docx (50,21KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 05.11.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 24.10.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/54/2018

Pytania/odpowiedzi

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego?

Odp . Zamawiający dopuszcza wykonywanie pomiarów w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Sądu.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-54-2018.pdf (390,86KB)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  23-10-2018 08:50
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  15-11-2018 09:01
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4165
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl