Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie pozbawienia ochrony uzupełniającej.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 października 2018 r. oddalił skargę A. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z 30 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej.

     W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd podzielił argumenty Rady do Spraw Uchodźców, a tym samym uwzględnił stanowisko o prawidłowym zastosowaniu w sprawie art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. c w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109), zgodnie z którym cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej jeżeli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa. Zastosowanie w/w przepisów dokonuje się w formule uprawdopodobnienia zaistnienia okoliczności, a nie ich udowodnienia. Organy stwierdzające wystąpienie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa albo społeczeństwa muszą, a nie mogą pozbawić cudzoziemca ochrony uzupełniającej.

     Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  09-10-2018 16:05
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  09-10-2018 16:05
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3899
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl