Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Orzeczniczym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Orzeczniczym

 

stanowisko: p/o asystenta sędziego

wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3.900 zł

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mgr prawa,
 • obywatelstwo polskie,

Zakres wykonywanych zadań:

 • sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień, na zlecenie i pod kierunkiem sędziego,
 • analiza akt sprawy we wskazanym zakresie,
 • kontrola stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego lub sąd,
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania,
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi,
 • gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa lub literatury przydatnych do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale,
 • w uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymagają tego zasady sprawności, racjonalności lub ekonomicznego i szybkiego działania, także wykonywanie innych czynności, niezbędnych do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października 2018 r. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane tym zatrudnieniem prosimy o składanie cv, kopii dyplomu, oświadczenia o niekaralności oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem) osobiście w Biurze Podawczym, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22/553-79-56

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące oświadczenie:
DOCOświadczenia.doc (30,00KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  09-10-2018 10:21
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3929
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl