Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-06/2018

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Termin składania ofert 13.11.2018 r. do godz.11:00.

Zmiana terminu składania ofert  - Termin składania ofert 15.11.2018 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 23.10.2018 r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu 2018-OJS190-430105-pl.pdf   z dn. 03/10/2018

PDFSIWZ usługi pocztowe 2019-2022.BES.pdf

XLSXZałącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx

ZIPJEDZ.zip     Załącznik Nr 4 - Folder skompresowany (zip)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ Usługi pocztowe.pdf


PDFOgłoszenie o sporostowaniu 2018-OJS212-486624-pl.pdf


PDFWyjaśnienia i zmiany SIWZ Usługi pocztowe 07.11.2028.pdf

XLSXZałącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy wer. 1.1..xlsx


PDFOgłoszenie o sporostowaniu 2018-OJS216-494844-pl.pdf


PDFinformacja z otwarcia ofert 15.11.2018.BES.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-06-2018- 05.12.2018.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2018
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  03-10-2018 14:37
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  05-12-2018 13:08
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3459
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl