Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska.

 W dniu 8 sierpnia 2018 r., wpłynęła do tut. Sądu skarga Roberta Gajdy na uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska i została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wa 2194/18. W sprawie tej do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony termin rozprawy.

     Obecnie sprawa znajduje się na etapie rozpatrywania zażalenia strony skarżącej na postanowienie Sądu z 30 sierpnia 2018 r., odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  21-09-2018 12:17
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3371
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl