Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA/ZP/BA/42/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów SSWiN, SKD oraz CCTV w budynkach WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 20.09.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-42-2018.pdf (609,72KB)

DOCXFormularze WSA-ZP-BA-42-2018 wersja edytowalna.docx (62,61KB)

PDFZałącznik nr 4 -Opis przedmiotu zamówienia -sprawa WSA-ZP-BA-42-2018.pdf (219,48KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 17.09.2018r.


Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 17.09.2018r. numer sprawy WSA/ZP/BA/42/2018

1. Proszę o doszczegółowienie jakie elementy wchodzą w zakres postępowania z wyszczególnieniem  ilości i producenta CCTV – producent ,ilość kamer zewnętrznych, wewnętrznych, rejestrator ilość, SKD – producent , ilość drzwi objętych kontrolą (jednostronni, obustronnie), SSWiN – producent, ilość  czujek, manipulatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający  w załączniku nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego po ustępie  6 dodaje ustęp 7  i 8 w brzmieniu:

7. W budynku WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4 znajdują się:

 1. CCTV - rejestratory: Bosch - 3 szt., PELCO - 2 szt., NOVUS - 1 szt., Kingway - 1 szt.; kamery: Bosch/Philips, kamer zewnętrznych - 6 szt. i kamer wewnętrznych - 56 szt.,
 2. SKD i SSWiN - jeden system dla SKD i SWWiN: wszystkie ARITECH produkcji INTERLOGIX, drzwi z kontrolą jednostronną - 13 szt., drzwi z kontrolą dwustronną - 21 szt., czujki ruchu - 350 szt. + kontaktrony + przyciski napadowe, manipulatory i klawiatury - 31 szt.

8. W budynku WSA w Warszawie ul. Pankiewicza 4 znajdują się:

 1. CCTV - rejestratory i kamery: TruVision 3 szt., kamer zewnętrznych - 9 szt., kamer wewnętrznych - 55 szt.
 2. SKD i SSWiN - jeden system dla SKD i SWWiN: wszystkie ARITECH produkcji United Technologies Corporation, drzwi z kontrolą jednostronną - 21 szt. + 3 windy, drzwi z kontrolą dwustronną - 15 szt., czujki ruchu - 205 szt., manipulatory i klawiatury- 5 szt.

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-42-2018..pdf (197,27KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2018
  przez: Krzysztof Antczak
 • opublikowano:
  11-09-2018 08:33
  przez: Krzysztof Antczak
 • zmodyfikowano:
  21-09-2018 09:14
  przez: Krzysztof Antczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4191
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl