Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej wydane w postępowaniu ogólnym.

           W sprawach o sygn. akt I SA/WA 1063/18, I SA/WA 1064/18 oraz  I SA/WA 1065/18 Sąd postanowieniami z dnia 31, 12 i 17 lipca 2018 r. odrzucił skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, odmawiające udostępnienia akt spraw postępowań ogólnych prowadzonych na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.).

          Sąd uznał, że zaskarżone postanowienia nie podlegają kognicji sądu administracyjnego, ponieważ w postępowaniu ogólnym Komisja nie rozstrzyga władczo o prawach i obowiązkach innych podmiotów. Wynik rozstrzygnięcia w tym postępowanu nie rodzi dla skarżącego obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa i z tego względu nie można tego postępowania utożsamiać ze sprawą administracyjną.

          W sprawach tych, Miasto Stołeczne Warszawa złożyło skargi kasacyjne i zawnioskowało o przedstawienie do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia prawnego dotyczącego prowadzenia przez Komisję postępowania ogólnego, a także o zawieszenie postępowania i skierowanie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

          Odpisy skarg kasacyjnych doręczono Komisji Weryfikacyjnej, która w terminie 14 dni może wnieść odpowiedź na skargę kasacyjną. Po upływie tego terminu skargi kasacyjne wraz z aktami sprawy zostaną przedstawione Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  05-09-2018 12:23
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3624
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl