Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/37/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przegląd z konserwacją urządzeń przeciwpożarowych oraz wymianą akumulatorów w budynkach WSA w Warszawie.

Termin składania ofert: 06.09.2018r. do godz. 11.00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-37-2018.pdf (583,39KB)

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-37-2018 -wersja edytowalna.docx (42,65KB)

Termin na zadawanie pytań do treści zapytania ofertowego upływa 03.09.2018r.


PDFInformacja o wyborze oferty- WSA-ZP-BA-37-2018.pdf (207,31KB)