Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie wyroku z 20 czerwca 2018 r. wydanego w sprawie sygn. akt V SA/Wa 459/18.

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli mediów wyrokiem WSA w Warszawie z 20 czerwca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 459/18 dostępnym na http://orzeczenia.nsa.gov.pl, wyjaśniam, że:

 W sprawie tej Sąd rozpoznawał skargę o wznowienie postępowania sądowego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 37/15, w którym Trybunał Konstytucyjny przesądził dopuszczalność kontrolowania przez sądy administracyjne postanowień w przedmiocie sprzeciwu przedsiębiorcy wobec wszczęcia i wykonywania kontroli.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzekł o wznowieniu postępowania sądowego w sprawie sygn. akt V SA/Wa 50/17, uchylił  wcześniejsze postanowienie Sądu odrzucające skargę i uchylił zaskarżone postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych.

W uzasadnieniu wyroku z 20 czerwca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 459/18 Sąd zawarł stwierdzenia dotyczące legalności wyboru Mariusza Muszyńskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym sądom administracyjnym nie przysługują kompetencje odnośnie orzekania o zgodności z prawem wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Do wyroku zgłosił zdanie odrębne sędzia WSA Arkadiusz Tomczak.

 

Wyrok ten jest nieprawomocny.

Joanna Kube

Rzecznik Prasowy WSA w Warszawie

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2018
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  27-08-2018 08:46
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  27-08-2018 12:24
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 3204
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl