Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o terminie rozprawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Radomia.

Strona archiwalna

 

     W sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, Sąd wyrokiem z 27 lutego 2018 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze oraz w pkt 2 zasądził od Wojewody Mazowieckiego na rzecz skarżącego Radosława Witkowskiego kwotę 2000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

     Od powyższego wyroku została złożona, przez Wojewodę Mazowieckiego, skarga kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 28 czerwca 2018 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

     W sprawie tej został wyznaczony termin rozprawy na dzień 7 września 2018 r. godz. 10:00 sala B  Wydziału Zamiejscowego w Radomiu (nowa sygn. akt VIII SA/Wa 543/18).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-08-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  02-08-2018 13:25
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  05-09-2018 15:48
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2963
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl