Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018

W dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1 (76) /2018 przedstawiono wyrok tutejszego Sądu z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3453/15 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zakupu i sprzedaży bitcoinów. Zdaniem Sądu świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy Rady 2006/112 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  27-07-2018 14:49
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  02-08-2018 15:36
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2712
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl