Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA-ZP-04/2018

Dostawa dedykowanego środowiska usług wirtualizacji wraz z wdrożeniem, uruchomieniem i migracją maszyn wirtualnych obecnie wykorzystywanego rozwiązania

Termin składania ofert 10.08.2018r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 03.08.2018r. 


PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 595507-N-2018.pdf (192,00KB)

PDFSIWZ Dedykowane środowisko usług wirtualizacji.BES.pdf (1,03MB)

PDFZałacznik Nr 6 do SIWZ.pdf (254,98KB)

DOCXZałacznik Nr 7 do SIWZ.docx (44,94KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf (2,41MB)

PDFZałacznik Nr 9 do SIWZ.pdf (270,37KB)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (53,19KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert przetargowych- WSA-ZP-04-2018.pdf (201,58KB)


PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.08.2018.BES.pdf (277,62KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2018
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  27-07-2018 10:01
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  22-08-2018 13:12
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4730
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl